Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A | Telefonszám: +36 1 479 2000

Hivatásőrző Ház - Leányvár

„Fontos vagy, egyszeri és megismételhetetlen érték. Ha elvesznél, az jóvátehetetlen lenne! Vigyázz magadra, segíts másoknak is a megmaradásban!”

Hivatásőrző Ház
 • Az otthon címe: 2518 Leányvár, Erzsébet út 127.
 • Telefonszáma: +3633523915
 • Email címe: hizoltan62@gmail.com | Régi honlap
 • Intézményvezető: Hidász Zoltán
 • Ágazati azonosíto: S0006682
 • Elhelyezés: férfi
 • Lakók száma: 12
 • Térítési díj: 6100 Ft / ellátási nap
 • Szobák: 2-3 ágyas
 • Kizáró okok: pszichiátriai betegség
 • Látogatási idő: minden szerdán de.: 11-14 óráig és vasárnap du.: 15-tól 17-ig
 • Szentmise: Hetente
 • Étkeztetés módja: Beszállító

Felvételért felelős:

Hidász Zoltán+36307492642hizoltan62@gmail.com

Bekerülési dokumentumok:

A Hivatásőrző Ház bemutatása:

A Hivatásőrző Ház a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által alapított és Katolikus Szeretetszolgálat által fenntartott intézmény. A ház alapfeladata a szenvedélybetegségben szenvedők kezelése. Kezdetben csak egyházi személyek gondozása folyt a házban, de immár civil, de egyházhoz közelálló betegek is kérhetnek segítséget.

Első és legfontosabb feladatunknak tartjuk, hogy segítséget nyújtsunk, ahhoz hogy a szenvedélybeteg felismerje betegségének természetét, belássa tehetetlenségét és megkeresse azokat az új módokat, melyek segítségével ebben az élethelyzetben absztinens, felépülő, majd tágabb értelemben is Józan életet élhet. A leányvári rehabilitációs otthonban egyszerre 12 férfi beteg ellátása lehetséges. Komfortos, vonzó, családias, nem kórházi környezetben, a betegek személyiségét és hivatását tisztelve hívjuk őket a gyógyulás útjára. A gyógyítás a bentlakók testi, lelki és szellemi dimenziójára egyaránt kiterjed: ezt mutatja – nem csak jelképesen -, hogy a házban kápolna és “konditerem” egyaránt található. A Hivatásőrző Házban belgyógyászpszichiáterpszichológusterápiás munkatársspirituális, valamint ápoló/gondozó dolgozik együtt a közös cél érdekében, amely nem más, mint hogy a szenvedélybetegség megkötözöttségéből visszaadják bontakozó emberségüknek és hivatásuknak azokat, akik elindultak a szabadulás felé vezető ösvényen. Ez az út ezen túl Leányvár felé is vezet…

A terápia (kezelés) időtartama körülbelül 6 hónapig terjedhet, amely együtt tartja szem előtt a szakmai (egészségügyi), lelki és állapotbeli (világiak, papok, szerzetesek) szempontokat. A munkatársak között vannak felépülőben lévő alkoholbetegek, ahogyan a módszer ezt megkívánja.

A Házban töltött idő alatt körbejárjuk a szenvedélybetegség kialakulásának körülményeit, korábbi fennmaradásának fenntartó tényezőit, ide számítva az eredeti család és (ha van) jelenlegi család, munkahely szerepét, a józansághoz szükséges belső készségek állapotát is. Ezt többféle csoportban, szabadidős tevékenység során tehetik meg a Ház lakói.

Az egyéni terápiás beszélgetések külön sokat tudnak segíteni a saját magunkkal és eddigi döntéseinkkel kapcsolatban, a továbblépésben a szenvedélyektől mentes későbbi élet felé. Ismerkedünk kommunikációs mintázataink jellegével (asszertív csoport), az A.A. szellemiségével (rendszeres gyűléseken való részvétel), és alkalom nyílik az egészséges testmozgásra vagy edzésre is.