Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A | Telefonszám: +36 1 479 2000

Hírek

A hit igazságából az élet valóságába – Szakmai nap a gyermekvállalás kérdéseiről

A hit igazságából az élet valóságába – Szakmai nap a gyermekvállalás kérdéseiről

A Magyar Kurír részletes beszámolóját itt olvashatják.

A konferencián köszöntötte a résztvevőket Dr. Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója is. 

Beszédét teljes terjedelmében olvashatják:

 

Excellenciás Püspök Atyák!

Főtisztelendő Atyák!

Kedves Munkatársak!

Mindenekelőtt hadd köszönjem meg, hogy az adventi idő sűrűjében találtak időt és módot a mai napon való részvételre! Nyilvánvalóan elfogult vagyok, de úgy gondolom, a nap témái, öt év munkájának gyümölcsei egyaránt lényegesek és hasznosak – és bízom benne, hogy mindannyiuk lelkipásztori szolgálatát és a családok életét is segíteni fogja a mai találkozónk. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat!

A Katolikus Szeretetszolgálat a földi élet első pillanatától az utolsóig, fogantatásától a természetes haláláig törődik az emberrel: a Természetes Gyermekáldás projekttől az idősellátásig bezárólag. Feladatainkról, Intézményeinkről a www.szeretetszolgalat.hu oldalon találnak információkat. A természetes fogamzássegítés törekvései – amellett, hogy orvosilag megalapozottak – a legkorszerűbb ismeretek átadásával az ember testi-lelki-pszichés egészének jólétét szolgálják, az Egyház tanításával teljes összhangban. Mivel a gyermekvállalás nehézségei még ma is tabutémának számítanak, ahogy bizonyos körökben az Egyház tanításának egyes területei is, nagyon fontos lépésnek tartom a gyakorlati segítségnyújtást célzó, a családok egészét megszólítani képes Projektünket.

Engedjék meg, hogy röviden bemutassam a Természetes Gyermekáldás Projekt keretében megvalósuló programjainkat!

  • A cikluskövetés, valamint az erre épülő gyógyítás és családtervezés modern módszereit terjesztjük orvosok és oktatók kiképzésével;
  • a jelenlegi 101 oktató összefogásával és továbbképzésével közösséget teremtettünk, a segítséget kérők számára pedig egy könnyen elérhető honlapon, a cikluskovetes.hu-n keresztül adunk lehetőséget a szakemberekkel való kapcsolatfelvételre;
  • Eddig 69 amerikai és európai orvosi továbbképzés szervezésével és finanszírozásával segítjük a NaPro, FEMM Health és NeoFertility protokollok, az Egyház tanításával teljes mértékig összeegyeztethető módszerek elsajátítását;
  • a Semmelweis Egyetemmel együttműködésben elindítottuk a SOTE Asszisztált Reprodukciós Centrumában a Reproduktív Helyreállító Orvoslás (RRM) szakrendelést, ahol nem alkalmaznak az Egyház értékrendjével ellentétes módszereket.

Az Egyház berkeiben az elmúlt évtizedekben is volt lehetőség a természetes fogamzássegítés (vagy fogamzásgátlás) módszereinek megismerésére – de nem szervezetten, a legfrissebb orvostudományi ismereteket rendszerben kezelve. Erre hívjuk ma Mindannyiukat: a morálteológiailag elfogadható legkorszerűbb módszerek megismerésére, melyeket lelkipásztori szolgálatuk során is tovább fognak tudni adni.

Hírt szeretnék adni a Projekt egy másik gyümölcséről is, a Uspace.hu portálról, melyet a fiatalok keresztény értékek mentén vállalt szemléletformálásáért hoztunk létre. A portál mögött álló elkötelezett hívő fiatalok segítenek kortársaiknak – csapatunk munkáját Keresztes Ilona fogja össze. Célunk a tiszta forrás biztosítása a mai korra jellemző információ-dömping közepette. Témáink között a szexualitás mellett más, a fiatalok számára életbevágó, gyakran tabusított terület szerepel – a bullyingtól a szuicid-krízis kezeléséig.

A Szeretetszolgálat számára fontos a mai nap – az Egyház tagjaiként tudjuk, hogy szolgálatuk során elsők között találkoznak a leginkább segítségre szorulókkal: azokkal, akiknek szó szerint életbevágó, hogy a kellő ismereteket megszerezzék. Úgy vélem, hogy a ma megismerhető módszerekkel, gyakorlati megoldásokkal még több család életét segíthetik majd.

Köszönöm, hogy velünk vannak – itt és mindennapjaikban is!

Isten áldja meg gazdagon Önöket és szolgálatukat is!

Laudetur Iesus Christus!