Tájékoztatók

Tájékoztatók


100 órás képzés eljárásrendje honlapunkon elérhető.

HSG változásai 2016-ban.

 

"Tájékoztató várakozók jelentéséről

Tisztelt Felhasználók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Várakozók jelentése funkció a KENYSZI-ben csak 2016. május elején lesz elérhető. Az új jelentési felület megnyitását követően megfelelő határidőt biztosítunk majd a 2016. május 1-ei állapotra vonatkozó jelentések leadására.

A Várakozók jelentése funkció megnyitásáról a KENYSZI nyitó oldalán adunk tájékoztatást.

Mint ismeretes, a 1993. III. törvény (a továbbiakban: Szt.) az alábbiak szerint vezette be a fenntartók számára a várakozók jelentésére vonatkozó jelentési kötelezettséget:

  • Szt. 20. § (2a) A fenntartó a szociális szolgáltatások területi lefedettségének megállapítása érdekében a hónap első napján az általa fenntartott szociális szolgáltatóknál, intézményeknél nyilvántartásban lévő kérelmezők Társadalombiztosítási Azonosító Jelét szociális szolgáltatónként, intézményenként (székhelyenként, telephelyenként) - családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, népkonyha, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, utcai szociális munka, nappali melegedő és éjjeli menedékhely kivételével - minden hónap ötödik napjáig megküldi a szociális hatóságnak. A szociális hatóság a kapott adatokat összeveti a 20/C. § szerinti nyilvántartás adataival, és azokból - az esetleges átfedések kiszűrésével - engedélyesenként, területileg és országosan kiszámolja az egyes szolgáltatásokra várakozó személyek számát, majd a Társadalombiztosítási Azonosító Jeleket haladéktalanul törli.
  • Szt. 137. § (1) Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvénnyel megállapított 20. § (2a) bekezdése szerinti adatszolgáltatást a fenntartónak először 2016. május 1-jei állapotra tekintettel kell teljesítenie.


A megértésüket és az együttműködésüket köszönjük!"

Forrás: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

 

Tájékoztató a tevékenység-adminisztráció próba verziójáról

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociálpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárságának tájékoztatója a házi segítségnyújtásban alkalmazott közfoglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatosan igénybe vehető állami támogatásokról.

 

"Tájékoztató a támogató szolgáltatással kapcsolatos tevékenység-adminisztráció próba verziójának bevezetéséről

Tisztelt Felhasználók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a KENYSZI-ben teszt jelleggel rögzíthetőek a támogató szolgáltatás tevékenységeinek adatai (tevékenység-adminisztráció).

Ez azt jelenti hogy a támogatás szállítás, személyi segítés, valamint a szállításhoz kapcsolódó személyi segítés esetében az igénybevétel rögzítése mellett a kapcsolódó mennyiség és igénybevétel rögzíthető az igénybevételi naplóban.

FONTOS! A támogató szolgáltatás tevékenységeinek a rögzítése nem kötelező, kizárólag lehetőség a felhasználók számára. A teszt működés célja a lehetős legoptimálisabb tevékenység-adminisztráció kialakítása a rendszerben, valamint a tervezett bevezetésre való felkészülés.

FONTOS! Az igénybevétel rögzítésére vonatkozó szabályok nem módosultak, azt a tárgynapot követő munkanap 24 óráig kell rögzíteni.

A támogató szolgáltatás keretében elvégzett tevékenységek rögzítése a fentiektől eltér, a tárgy hónapot követő 3. munkanap 24 óráig van lehetőség, amely a próba működés alatt csak lehetőség, és nem kötelező.

A részletes felhasználói leírás és útmutató ide kattintva érhető el.


Tisztelt Felhasználók!

A teszt működés során várjuk a támogató szolgáltatás tevékenység-adminisztrációja vonatkozásában észrevételeiket, javaslataikat, amelyeket kérjük, hogy a kenyszi@nrszh.hu címre küldjenek el.

Amennyiben további információra van szükségük, úgy hívják a telefonos ügyfélszolgálatunkat, munkanapokon a 06/1/462-6670 telefonszámon.

Köszönjük az együttműködésüket!"