Aktuális jogszabályok

Aktuális jogszabályok


Jogszabályváltozások 2017. június

11/2017. (VI.12,) EMMI rendelet a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről, 

12/2017. (VI.12,) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről.

2017. évi LXXXVI. Törvény, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról.

  

Kiemelendő, hogy a házi segítségnyújtás támogatása elszámolásakor az ellátottak éves számnak meghatározásánál nem egységes az osztószám!

Míg szociális segítés esetén az ellátottak éves számát kell 251-gyel osztani, személyi gondozás esetében az éves összesített órák számát 252-vel kell osztani!


Az elszámolás alapja a szociális segítés tevékenységnaplója és a személyi gondozás tevékenységnaplója.

2017. évi XCV. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények módosításáról.

2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről.

Szociális jogszabályok változása II.

33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról.

Szociális jogszabályok változása

Megjelent az 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelet egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosítása.

 

Házi segítségnyújtás 2017

A házi segítségnyújtással kapcsolatos legújabb
tájékoztató.

Útmutató az Esetnapló vezetéséhez

Útmutató az Esetnapló vezetéséhez – család- és gyermekjóléti szolgáltatás részére (2016.06.22.)

2016. évi LXXVII. törvény

90. számú Magyar Közlönyben megjelent "a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról" szóló 2016. évi LXXVII. törvény. A törvény 4-5. §-a a nagykorú gyermek tartási kötelezettségét szabályozza a rászoruló szülőjével szemben, mely intézményeink működését, gazdálkodását is érinti. Hatályba lép: 2016. július 1! A 27. § szerint: csak a hatályba lépés után nyújtott ellátás esetén alkalmazható a jogszabály.

Várakozók jelentése

Az 1993. évi III. törvényben és a 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendeletben leírtaknak megfelelően elkészült a szociális ellátásra várakozók jelentéséhez szükséges elektronikus felület.

A tájékoztató elérhető itt.

A felhasználói leírás itt nyitható meg és tölthető le.

2016. évi LXVII. törvény

A 88. számú Magyar Közlönyben megjelent Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény. A törvény módosítja - többek között - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt, illetve a szociális igazgatásról és  szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt!

A Közlöny az említett törvénnyel